Gensel Beslenme

Gensel Beslenme

Prof. Dr. Ümit Zeybek yönetiminde yapacağımız bu çalışma ile genetik testler yapılıyor, farklı bir kaç platformda analiz edilen genetik varyasyonlar kişiye özgü olarak belirleniyor.Biz Gastronomissfit ekibi olarak,  Değerli Hocamızın önderliğinde, bu özel çalışmayı yapmaktan, her şeyden önce gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz.

( Genetik yapımızın detaylı analizi sonucu, çıkan detaylı raporlara göre Holistik Beslenme Modeliniz geliştirilecektir.)

Herkesin beslenme şekli, yaşam tarzı, biyokimyası ve genetik alt yapısı farklıyken, aynı beslenme tarzını uygulayabilir mi? .

Besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması iki temel gözleme dayanmaktadır:

1) Nütrisyonel çevre, gen ekspresyonunu etkilemektedir

2) Bireyin genotipine bağlı olarak besin ögelerinin metabolizması değişmekte ve sağlık durumu  etkilenmektedir .

* Genetik bir çeşitlilik genler bireylerin arasında farklılık (polimorfizm) göstermesi, herkesin bazı genlerindeki farklılıkların besinleri kullandığında farklar yaratması, metabolik aktiviteyi ve sağlığı etkileyebilir.

Bu bireysel farklılıklar, besinlerden her bireyin nasıl etkilendiğini de belirler.

Yiyecekleri hangi ölçüde sindirebildiğimiz ve ne kadarını kullanabildiğimiz açısından farklılık taşırız.

“Su içsem yarıyor”, “Benden kat kat fazla yiyor ama ben kilo alıyorum”, “Metabolizmasını kıskanıyorum”, “Mide/bağırsak yok galiba direkt dışarıya veriyor” gibi ifadeler hep gündemde…

İşte tam bu noktada; beslenme genetiği kavramı altında ortaya konulan bilim dalı ile gen diziliminde bir varyasyonun olup olmadığı öğrenilebilir ve beslenme programı tercihi ile hastalık riskini azaltmak mümkün olabilir.

Yani kişilerin beslenmelerinde o kişinin gıda ihtiyacı, beslenme durumu ve genetik yapısı ile ilgili bilgilere dayanarak yapılacak düzenlemeler, kronik hastalıklara karşı koruyucu, hastalığın şiddetini azaltıcı ve hatta tedavi edici olabilir.

Hem sağlıklı yaşam, hem de ideal vücut kompozisyonunu yakalama veya var olanı koruma amacıyla olsun, hazırlanan tüm diyet programlarının kişinin bireysel gereksinimlerine göre oluşturulması, uygulamanın başarıya ulaşması bakımından son derece önemlidir.

Genetik yapınıza, yaşınıza ve cinsiyetinize göre oluşturulan detaylı dökümler, diyetisyeninizin size en uygun beslenme programının hazırlanması açısından çok kıymetli veriler sunmaktadır.

Özellikle “hayır, inanmıyorum” diyenlere şunu söylemek gerekir; proteinlerimizin, enzimlerimizin, hormonlarımızın üretiminden sorumlu olan genler beslenme ve besin cevabı açısından neden etkili olamazlar?

Gıdalarla kazanalım veya kendimiz üretelim her besin ögesi genlerin kontrolünde bulunan metabolik yolaklarımızı kullanarak hedefe ilerler,

Öğrenmeye devam, her seferinde daha derine, bilinmedik yerlere ineceğiz. Keyifle ve tabi ki hep birlikte